APLAN
projektová kancelária
Designing office

NAJLEPŠIA BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

NAJLEPŠIA BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

Cena Betonárskych dní 1998 

za projekt 
Plynárenského centra na Mlynských Nivách 
v Bratislave

STAVBA ROKA 2006

STAVBA ROKA 2006

Cena ministerstva Výstavby 
a regionálneho rozvoja 
za projekt 
Hotel Liptovský Dvor v Liptovskom Jáne

BYTOVÝ DOM ROKA 2001

BYTOVÝ DOM ROKA 2001

Cena Prvej stavebnej sporiteľne 

za projekt 
Bytového domu ICT na Vajnorskej ulici 
v Bratislave